מארזי חג מיוחד מיקב עמק יזרעאל לעובדי כללית מחוז צפון